Over ons

Het Netwerk Goed Besturen (NGB) heeft als doel mensen uit de wetenschap en de praktijk bij elkaar te brengen, en kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van kwaliteit en integriteit van besturen. Het netwerk kent meer dan 200 leden, veelal (wetenschappelijke) onderzoekers en professionals uit de beleidspraktijk. Thema's

Het NGB komt vier maal per jaar bijeen rondom thema's zoals integriteitssystemen, big data en goed besturen, en kwaliteit van toegepast onderzoek. Wilt u meer informatie, of onderdeel worden van het netwerk? Neem dan contact op met Gjalt de Graaf (g.de.graaf@vu.nl).