17 juni 2021


Integriteit en de media: omgaan met beeldvorming, berichtgeving rond misstanden en transparantie.

Welke positieve en negatieve invloed hebben schandalen op het denken over integriteit en integriteitsmanagement? Hoe werkt de publieke beeldvorming rond integriteitskwesties door in organisaties? En welke uitwerking zullen de recente ontwikkelingen rond actieve openbaarmaking hebben op het omgaan met integriteit?


Met bijdragen van onder meer Toon Kerkhoff (Universitair docent Bestuurskunde, Universiteit Leiden), Melanie Wijnbergen en Dirk Rinkel ((plv.) centrale co├Ârdinatoren integriteit, Ministerie Justitie en Veiligheid) en Jeanine Kooistra (hoofd Bureau Integriteit, Gemeente Amsterdam). 

8 april 2021

Agenda voor het nieuwe kabinet: Wat past in het regeerakkoord over goed en integer besturen? 

Het NGB kwam op 8 april samen rondom de vraag: wat pas in het regeerakkoord over goed en integer besturen? Hier is de brandbrief integriteit uit voort gekomen.