Netwerk Goed Besturen

Het NGB brengt mensen uit de wetenschap en de praktijk bij elkaar om zo kennis uit te wisselen op het gebied van kwaliteit en integriteit van besturen. 

Brandbrief integriteit

In het nieuwe regeerakkoord moet aandacht zijn voor duurzame verankering van integriteit. Dit is noodzakelijk om een halt toe te roepen aan de afbrokkeling van de democratische rechtsorde, om de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de overheid te herstellen, en de kwaliteit van publieke dienstverlening te garanderen. Op initiatief van NGB roept een collectief van experts uit wetenschap en praktijk op tot een meer systematische en integrale aanpak.